Profesje
*Wieloklasowiec


WIELOKLASOWCY: Postacie wieloklasowe to nie-ludzie, którzy wybrali więcej niż jedną profesję. Udostępnia im to szerszy wachlarz umiejętności, ale spowalnia awans na wyższe poziomy, ponieważ doświadczenie jest równo rozdzielane pomiędzy klasy. Nie każda rasa może wybrać wszystkie z dostępnych klas. Wieloklasowcy to naprawde potężne istoty, jednak prowadzenie ich wymaga duzej dozy doświadczenia. Dostępne klasy mieszane to:
AERIE, Jan Jansen i kilku innych są wieloklasowcami, więc sam zadecyduj....